U kunt inloggen doormiddel van uw vestigingsnummer en wachtwoord.

Home

De Vereniging Zelfstandig Adviseurs (VEZIS) is een vereniging van natuurlijke- of rechtspersonen die door RegioBank (of haar rechtsopvolgers) zijn benoemd tot agent van een of meerdere RegioBank filialen in Nederland. Lidmaatschap is op vrijwillige basis.

Het doel van de vereniging is via het door de leden gekozen bestuur de gezamenlijke belangen te behartigen van alle bij haar aangesloten kantoren richting hoofdkantoor RegioBank. Tegen een achtergrond van een financiële markt die voortdurend aan veranderingen onderhevig is, is de VEZIS de gesprekspartner  binnen de formuleraad en rechtstreeks overleg met de directie van RegioBank.

In de werkwijze van de vereniging neemt accurate en tijdige overdracht van relevante informatie een sleutelpositie in. Vanuit de leden richting hoofdkantoor, en andersom. Als input voor beiden voor het formuleren van toekomstig beleid. In deze taak wordt de VEZIS ondersteund door een secretariaat.